For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Hvad bruges skitsepakken til ?


Hvad indeholder prisen?

Skitsepakken omfatter et designforløb med tilhørende tegnings- og modelmateriale. Alt materiale udleveret under forløbet samt timeforbrug, kørsel og moms er inkluderet i prisen.
 
Omfanget af det udleverede tegnings- og modelmateriale afhænger af størrelsen på byggeprojektet, men indeholder som minimum:
 • Plantegning af de berørte områder
 • Principsnit 
 • De berørte facader 
 • Evt. tagplan/situationsplan
 • Farve & materialeskema
Skitsepakken S omfatter udelukkende interiør indretninger. Tilbygninger samt nybyg er omfattet atf Skitsepakke M & L
 
Pakkerne indeholder ikke evt. energiberegning, jordbundsprøver eller ingeniørbistand.
 
Når I har modtaget jeres færdige skitsepakke, ved I hvordan jeres ombygning/nye hus kommer til at fungere, og hvordan det ser ud.
 
I løbet af processen og på baggrund af jeres ønsker og behov, sammensætter vi de bedste løsninger til jer.
 
Tager I den færdige skitsepakke med jer under armen, kan den i banken bruges til at søge om lån, hos kommunen til at tage en forhåndsdialog omkring byggetilladelse samt hos håndværkere/entreprenører til at indhente indledende priser.
 
Hvis der kræves byggetilladelse på projektet kan skitsepakken, til et overkommeligt beløb, suppleres med et myndighedstillæg.  

Hvordan forløber skitsepakken?

 
Rent praktisk kaster vi os ud I en faseopdelt designproces, hvor I skal have god tid til at overveje designforslaget og mulighed for at komme med rettelser.
 
Forløbet varierer i forhold til omfanget og karakteren af byggeprojektet, men ser typisk sådan ud:

 • Opstartsmøde Hvor vi bliver enige om udgangspunktet for skitseringen ud fra jeres ønsker, behov og forudsætninger for byggeriet. Mødetidspunktet for `mellemlandingen´ aftales her.

 • Skitsefase Hvor vi udvikler projektet og arbejder tegningsmæssigt med forslaget.

 • Mellemlanding Hvor hovedkonceptet i designforslaget præsenteres for jer ved hjælp af tegnings- og modelmaterialet. Vi aftaler hvornår I melder tilbage med evt. rettelser.

 • Overvejelsesfase Hvor I grubler over forslaget og overvejer, om der er nogle punkter, der skal ændres.
 • Rettelsesfase Hvor projektet omskitseres/rettes i forhold til jeres ønsker og ud fra forudsætningerne fastlagt ved vores første møde. Vi holder tæt kontakt undervejs.
 • Præsentationsmøde Hvor den endelig skitsepakke afleveres og præsenteres for jer.

Hvad koster skitsepakken?

For at sikre at I kun betaler for den arkitektrådgivning I har behov for, er skitsepakken inddelt i 3 forskellige størrelser. Størrelsen og prisen relaterer direkte til det brutto antal m2 der forventes at blive ny- eller ombygget. Bruttoarealet er det areal der dækker både det indvendige rummål samt det areal der bliver brugt til ydervægge mv.
Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere