For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Bebyggelsesprocent


Skal du lave en tilbygning eller bygge en hel ny drømme villa er det vigtigt at vide hvor meget du må bygge på din grund. Den tilladte bebyggelsesprocent er den procentvise andel af en grund, som må bebygges. Det vil sige, at bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Hvordan beregnes bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede etageareal med grundens størrelse. Grundens areal omfatter det areal, der er angivet for det pågældende matrikelnummer (se bygnings- og boligregistret – BBR).

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i bebyggelsesprocenten.

Der må ikke bygges mere, end bebyggelsesprocenten giver mulighed for. Heller ikke selvom det sker inden for eksisterende bebyggelse, fx hvis du ønsker at inddrage loftet til beboelse eller vil etablere en kvist.  
 
Ring til Michelle på 28 92 28 71 og få hjælp til at beregne byggeprocenten for din bolig!
  

Hvor stor er bebyggelsesprocenten typisk?

Generelt er bebyggelsesprocenterne følgende, hvis en række standardkrav er opfyldt:

• 60 % for etagebebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil.

• 40 % for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse.

• 30 % for fritliggende enfamiliehuse og tofamilieshuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde.

• 15 % for sommerhuse i sommerhusområder.

• 45 % for anden bebyggelse.

Hvis man ønsker, at bygge mere skal kommunen foretage en konkret helheds vurdering. Vurderingen kan bl.a. handle om områdets karakter, bebyggelsens samlede omfang, mv.

Bebyggelsesprocent i lokalplan mv.

I mange lokalplaner, partielle byplanvedtægter, og deklarationer er der fastsat en anden bebyggelsesprocent end i Bygningsreglementet. Disse fastsættes af kommune ud fra den overordnede planlægning i Kommuneplanen.

 Selve beregningsmetoden er dog den, der er anført i det gældende bygningsreglement.

Udnyttelsesgrad

I nogle partielle byplanvedtægter er der fastsat en udnyttelsesgrad.

Udnyttelsesgraden beregnes ikke på samme måde som bebyggelsesprocenten, da der til grundens areal lægges et areal, som beregnes som det vejareal, der ligger ud for grunden indtil vejens midterlinje - dog ikke udover 10 m fra grundens grænse.

Tillægsarealet kan i intet tilfælde medregnes med mere end 1/4 af grundens areal.

Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere