For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Sådan søger du om dispensation for et byggeprojekt


 

Hvis dit byggeprojekt ikke kan udføres indenfor lokalplaner og bygningsreglement, kan du søge om dispensation hos myndighederne.  Det gælder både for nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. En dispensation kræver gode argumenter, som skal bruges i ansøgningen.

Det er meget vigtigt at skrive, hvilken paragraf i bygningsreglementet og/eller lokalplanen, der søges om dispensation fra. Byggeprojektet må under ingen omstændigheder begyndes, før nødvendig dispensation og/eller byggetilladelse er givet. Det er boligejerens pligt at søge de nødvendige dispensationer.

 

Naboer skal måske høres

Alt afhængig af hvad dispensationsansøgningen indeholder, skal projektet måske sendes i nabohøring eller evt. forelægges kommunens tekniske udvalg. Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden naturligvis kan blive forlænget i tilfælde, hvor der er søgt om dispensation.

Brug eventuelt skitser til nabohøring

Hvis byggeprojektet kræver dispensation mht. omfanget af bygningen, såsom: højder, afstand til skel eller bebyggelsesprocent, kan kommunen vælge at sende det videre til en såkaldt nabohøring. I det tilfælde kan man vælge at søge med tegninger på skitseniveau som grundlag, da det kan være usikkert, hvordan udfaldet bliver af en nabohøring, og dermed vil det være spildt arbejde, at søge på grundlag af et mere detaljeret tegningsmateriale.

Hvis naboerne gør indsigelser

Naboerne kan komme med indsigelser overfor byggeprojektet, inden kommunalforvaltningen beslutter, om dispensationen kan gives. En nabohørings varighed variere meget, men tre-fire uger skal man forvente. Hvis naboerne gør indsigelser, har man som ejer mulighed for at kommentere indsigelserne, inden kommunen træffer den endelige beslutning. Det næste step, er at man modtager kommunens afgørelse i form af et afslag eller en byggetilladelse med dispensation til projektet. 

Hvis man har brugt tegninger på skitseniveau som ansøgning, vil man normalt få en forhåndsgodkendelse. Herefter kan man indsende myndighedstegninger og dokumenter med henblik på en egentlig byggetilladelse

Tal med naboerne tidligt i forløbet

Det er altid en god ide at kontakte naboerne eller ejerforeningen inden projektet sendes til kommunen – gerne i god tid. Fortæl kort om byggeprojektet og vis naboerne skitsetegningerne, så de kan danne sig et overblik over, hvad projektet betyder for dem. Ved at skabe en tidlig dialog med naboerne, kan man i de fleste tilfælde undgå klager i forbindelse med nabohøringen.
Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere