For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Kviste og myndigheder


Bygger du en kvist på et eksisterende hus, skal der ansøges om tilladelse. Det første du skal gøre er at se i lokalplanen for dit område, om der er krav til udformningen af en evt. kvist og højdegrænser osv. En lokalplan går forud for bygningsreglementet så den skal tjekkes først. Herefter skal der du sikre dig at kvisten overholder lovgivningen i bygningsreglementet. Nogle af de punkter du skal være opmærksomme på når du bygger en kvist er oplistet herunder.

Bruttoetageareal

I henhold til B.1.1.3 Beregning af etageareal, så skal udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Dette betyder at hvis du påsætter en kvist, vil du i langt størstedelen af tilfælde øge bruttoetagearealet i din bolig og dermed skal du ansøge om byggetilladelse.

Brand

Af hensyn til brand- og røgspredning, er der krav til branddrøje eller brandsikre konstruktioner hvis kvisten er tættere på det lodrette brandskel mod nabo end 2,5 m. Kravet er REI60, hvilket betyder at bygningskonstruktionerne er bærende og adskillende i minimum 60 minutter i tilfælde af brandudvikling. I særtilfælde kan kommunen kræve, at kvisten skal bestå af et ubrændbart materiale såsom stål. Tagkvisten kan udgør rummets eneste redningsåbning. Det betyder, at der er minimums krav til målene på de vinduer der monteres i kvisten:

  • fri højde og bredde skal tilsammen være mindst 1,5 m.
  • Hverken højden eller bredden må være mindre end 0,5 m.
  • Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terræn, skal højden være mindst 0,6 m.
  • Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m.

Redningsåbninger skal være lette at betjene og skal kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra.

Redningsåbninger kan udelades, når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden. Hvis etagen indeholder gavlvinduer eller ovenlys, så vil kvisten IKKE være en redningsåbning.

Energi

Der er krav til varmeisoleringen i konstruktioner, som er udtrykt ved den såkaldte U-værdi. Der er også krav til linietab, som er varmetabet ved fx samling omkring døre og vinduer.

Både U-værdier og linietab kan normalt opslås i varmetabstabeller. Her er kravene i bygningsreglementet:

Energiklasse                       Med lukkede flunke            Med glas flunke

A (BR20)                             U ≤ 0.33                              U ≤ 0.55

B (BR15)                             U ≤ 0.42                              U ≤ 0,68

C (BR10)                             U ≤ 0.52                              U ≤ 0,93

Der er også krav til tæthed af bygninger så varm rumluft ikke trænger ud i konstruktionerne og danner skadelig kondens. Der stilles kun krav til dokumentation for tæthed ved nye bygninger. Tæthed opnås ved en god dampspærre placeret på den varme side af isoleringen. Denne dampspærre tapes i samlinger og fuges ved samlinger ved loft, døre og vinduer. Vindspærrer og tæt regn skærm og indvendigbeklædning er også altafgørende for en god og solid løsning.

Det tilrådes meget kraftigt, at indlede en dialog med myndigheder for, at få klarlagt de specifikke krav til kvisten på boligen.

Dagslys

Det har en positiv virkning for os mennesker at opholde os i lyse rum, derfor er det vigtigt med meget lysindfald. Dagslyset har en positiv effekt på mennesket og er altafgørende for et sundt indeklima. I bygningsreglementet er der regler og love for hvor meget dagslys der skal være i beboelsesrum. Både for at sikre, at rummet bliver oplyst, men også for at sikre, at beboerne har udsigt til det, der er udenfor. F.eks. skal glasarealet ved facadelys udgøre minimum 10 % af gulvarealet i beboelsesrum. Her skal der tages højde for evt. solafskærmende glas og permanente skygger. Læs meget mere om dagslys, ved at klikke her.

Fredet ejendom

En fredet bygning betyder bl.a. at bygningen skal holdes i forsvarlig stand og at bygningen ikke må ændres eller ombygges i det ydre eller indre uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Dette bevirker at kvisten skal udformes på en særlig måde, der tilgodeser håndværksmæssige traditioner der normalt ville være gældende på den aktuelle ejendom, men uden at gå på kompromis med konstruktionerne. Se mere om fredede og bevaringsværdige ejendomme her, eller læs mere om byggtilladelser her.

Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere