For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Anmeldelse eller byggetilladelse?


Hvad skal ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri indeholde?

Ansøgningen om byggetilladelse

Ansøgningen om byggetilladelse indsendes til kommunen. Den skal være skriftlig og forsynet med dato og underskrift. Ansøgningen skal vedlægges en tydelig beskrivelse af byggearbejdet, en situationsplan og tegninger, med angivelse af målestoksforhold. Ansøgningen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere ejendommen eller enheden (matrikelbetegnelse og post- eller BBR-adresse, ejendomsnummer, bygningsnummer, side/dørnummer). Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de bestemmelser i byggeloven eller bygningsreglementet, servitutter eller andre byggeforskrifter, som projektet evt. er i strid med, og en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer. Arbejdet må først påbegyndes, når kommunens byggetilladelse foreligger.


Anmeldelsen af et byggeri

Anmeldelsen af et byggeri skal være skriftlig og forsynet med dato og underskrift. Anmeldelsen indsendes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere ejendommen eller enheden (matrikelbetegnelse og post- eller BBR-adresse, ejendomsnummer, bygningsnummer, side/dørnummer). Der skal vedlægges en tegning med angivelse af målestoksforhold og en beskrivelse, der viser carporten eller garagens beliggenhed på grunden, dens længde, bredde og højde, afstanden til skel samt hvilke materialer, der anvendes til ydervæg og tag. Endvidere skal det oplyses, hvordan tagvand afledes.

Hvis byggeriet ikke overholder kravene til omfang, størrelse, længde, højde m.v. skal der søges om dispensation samtidig med anmeldelsen. Når der søges dispensation, må arbejdet ikke sættes i gang, før kommunen skriftligt har meddelt, om der er givet dispensation. Her gælder 2-ugers-fristen derfor ikke. Når kommunen har fået anmeldelsen, undersøger den, om byggeriet er i strid med bestemmelser i andre love, herunder f.eks. også om eventuelle fastlagte vejlinier, naturfrednings linier m.v. overskrides.

Kræver dit byggeprojekt byggetilladelse eller anmeldelse? Klik her!

Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere