For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Når du bygger en garage eller carport


Method and Madness Architects modtager mange henvendelser fra kunder, som ønsker at opføre garager, carporte eller udhuse, mange er af den overbevisning at: ”lav lige en skitse, så går vi i gang med det samme”, men der stilles faktisk - i bygningsreglementet - krav til opførelse af mindre bygninger såsom udhuse. Læs nedenstående og bliv klogere!

Love og regler for carporte

Før du finder hammer, søm og malerpensel frem til bilens nye hjem, er der mange retningslinjer og regler i forbindelse med at bygge carport, som skal med i overvejelserne. Tjek bygningsreglementets hjemmeside, for at være sikker på, hvilke regler du skal overholde. Sørg også for at tjekke din lokalplan samt servitutter, da denne kan have flere og andre regler for carporte end de, der findes i bygningsreglementet.

Afstand fra skel

Som hovedregel, må carporte placeres i skel. Her skal man dog være opmærksom på, at carportens højde ikke må overstige 2,5 meter, samt at carportens længde ikke må overstige 12 meter. Er carporten placeret sådan, at den støder op mod 2 skel, skal kun den længste side mod skel medregnes. Vinduer, døre og lignende åbninger, må ikke integreres i den side, som støder op mod skel. Derudover skal regnvand opfanges på egen grund. Det vil altså sige, at regnvand fra carportens tag ikke må løbe ned på naboens grund.

Placeres carporten mere end 2,5 meter fra skel, må højden maksimalt være 1,4 x afstand fra skel. Altså må en carport, der er placeret 3,2 meter fra skel maksimalt være 1,4 x 3,2 = 4,48 meter høj. Læs mere om regler for carporte her. 

  

Bemærk, at der er skærpede regler for at bygge carport til sommerhuset.

  

Skal vi tage et kig på reglerne sammen? Book tid til professionel arkitekthjælp for kun kr. 1995.- her. 

Særlige regler sikrer mod brand

Din carport skal som hovedregel ligge 2,5 meter fra andre bygninger. Den må dog gerne ligge tættere på, hvis væggen, der ligger tættest mod en anden bygning, er særligt brandsikret. Væggen skal udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60. Læs mere her. 

Carportens udseende

Carporte kan være opført i mange forskellige materialer, og blandt de mest populære findes træ-carporte samt carporte i galvaniseret stål. Men lad ikke populariteten begrænse dig! Leg med andre materialer, som f.eks. cortenstål, tegl eller polycarbonatplader.
En carport skal heller ikke nødvendigvis kun huse bilen, men kan også kombineres med cykelopbevaring, plads til affaldsstativ mm. En carport med redskabsrum/skur kan samtidig løse de evige opbevaringsproblemer.
Og hvem siger, at kreativiteten stopper ved carportens indvendige funktioner? Etabler f.eks. solceller på taget, og skab et energitilskud til husstandens elforbrug. Husk dog også her, at jævnføre med evt. regler for solceller.
Få mere inspiration, ved at følge os på Pinterest!

Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere