For kr.- 2495 kan du få professionel arkitekt hjælp
Byg nyt hus og få det meste ud af byggebudgettet
Få inspiration til indretning af din tilbygning
Få kvalificeret hjælp til byggetilladelsen.
BESTIL TID

Tegl og muret hus


 
Ærkedansk.
 
Tegl, Danmark og bygningskultur hænger uløseligt sammen.
 
Betegnelsen tegl dækker over de byggematerialer, der bliver fremstillet ved at brænde ler. Tegl familien rummer mursten, tagsten, gulvbelægninger samt andre produkter som f.eks. skærmtegl.
Få mere inspiration omkring materialevalg til dit byggeprojekt ved at følge os på pinterest her.

Mursten

Et facademateriale der har en fantastisk evne til at ældes med ynde. En opmuret facade kræver meget lidt vedligeholdelse .... så er de gode lange sommeraftener på terrassen sikret.......

 

Der er flere faktorer, der gør sig gældende i forhold til valg af mursten og hvordan den endelige murflade kommer til at se ud. Det er værd at bruge lidt tid på at overveje og lægge mærke til:

Vedligeholdelse

Bruger man blank tegl - rå mursten - på nogle af sine vægge indenfor i huset får man glæde af flere af teglens gode egenskaber.

 

Ved et velplaceret oven- eller facadelys kan man udnytte strukturen i teglfladen ved at lade lyset spille hen over den og danne en smuk skyggevirkning. 

 

Teglmurens overflade kan også være nyttelig i forhold til at skabe en behagelig akustik i rummet, behøves næsten ikke vedligeholdelse og har en evne til at neutralisere lugte.

Få masser af inspiration til dit materialevalg, ved at følge os på Pinterest!

Farve

Der findes et væld af forskellige teglfarver at vælge imellem. Farvene vælges som regel fra nogle hovedgrupper – røde – gule – blådæmpede mv…. Forskelle i farven opstår både på grund af forskelle i lertyper men også pga. forskelle i brændingsprocessen.
 

Format

http://www.petersen-tegl.dk/
Dansk standard format, Flensborg (smallere end standard ) Kolumba (vist i billedet ovenfor med løbeforbandt) eller munkesten?

Der findes mange forskellige formater af mursten som, kombineret med fugetype og fugefarve skaber hver sit eget udtryk.Flensborg og Kolumba giver en murflade der synes længere og lavere – munkesten (som er brugt til gamle klostere mv.) giver et tungere udtryk. Prisforskelle per sten for de forskellige formater kan være stor – styk pris per sten varierere typisk mellem 3 - 30 kr! Men man skal også huske at der samtidig er en stor forskel i antallet af sten der forbruges per m2, så for at få et godt prissammenligningsgrundlag kan man efterspørge pris per m2 opmuret mur. 

Forbandt

Forbandt er det mønster som stenene er lagt i. Forbandtet vælges ud fra den ønskede konstruktive virkning samt visuelle udtryk.

Overflade

Er typisk maskin-, blød- eller håndstrøgen hvor maskinsten er de mest glatte og håndstrøgne de mest rustikke. Stenene kan også være præget med et mønster – Som blev meget brugt i 60 ´ernes parcelhuse.

Genbrugs mursten  sparer en stor mængde CO2 og har tit et `new yorker loft´ udtryk over sig, med en blød rustik overflade. 

Fugefarve

Kan være en standard farve, - kan også blandes til den helt rigtige.

Fugefarven har stor betydning for hvordan murfladen endeligt kommer til at se ud, da det fylder en god del af murfladen.

Fugedybde

Kan flugte nogenlunde med forkanten af stenen eller være tilbagetrukket. De tilbagetrukkede giver en skyggevirkning – og en flade med mere spil i.

Afsyring

Når mureren er færdig med at mure et felt op har der været tradition for at afsyre stenene for at fjerne alle mørtel rester. Det kan have betydning for stenens farve og fladens udtryk og gør, at nogle sten bliver skadede.  Mange murere er begyndt med at lade være med at afsyre stenene, netop af den grund. Det kræver dog, at mureren er god til at mure op, uden at svine for meget – men gode murere er der heldigvis en del af … 
 
Endelig behøves der ikke nødvendigvis at være brugt den samme sten til facaden, som på bagmuren i konstruktionen. Afhængigt af hvordan I vælger den indvendige overflade på jeres vægge…
 

Få lavet en prøvetavle


Mange byggemarkeder har prøvetavler til at hænge, hvor man kan se fugen, samt stenen i sammenhæng. En god idé er, at låne prøvetavlen med ud i dagslyset – så får I det mest præcis billede af, hvordan murfladen endeligt kommer til at se ud. Producenterne kan som regel oplyse nogle reference-bygninger som man kan køre ud, og se hvordan stenene ser ud som helhed. Hvis din ønskede kombination af sten, fugetype og farve ikke findes, kan man endeligt bede mureren eller teglproducenten om at lave en prøvetavle specielt til dit projekt.
Forespørgsel
Send en forespørgsel – helt uforpligtende.
Cases
Projekter
Læs mere
Kurt Smedegaard Skjern
Læs mere
Arkitekten sikrede den bedste løsning
Læs mere